Добре дошъл Гост!Вход

РААБЕ България ООД е дъщерно дружество на германския холдинг Klet Lernen und Information, част от голямата издателска група Klet, базирана в Германия.
Историята на групата Клет датира от 1897 г., когато Ернст Клет и Джулиус Хартман придобиват малко издателство с печатница. От малка фамилна фирма постепенно, издателството се превръща в един от най-големите доставчици на образователни услуги и ресурси в Европа. Повече от 100 години групата Клет е символ на икономическия успех и иновации в областта на образованието.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

РААБЕ България е издателство, основано в далечната вече 1996 г. и специализирано в издаването на професионална и методическа литература за областите образование, право и мениджмънт, данъци и счетоводство. Основна част от дейността на РААБЕ България е организирането и провеждането на обучителна и квалификационна дейност на заетите в системата на средното образование, общински администрации.

Предмет на нашата дейност са:

  • Информационните продукти – тематични поредици, наръчници с подменяеми страници, онлайн издания, еднократни издания, компактдискове.
  • Организиране и провеждане на семинари, обучения и конференции за служители в общински администрации, учебни заведения, счетоводители и др.

В процеса на работа ние следваме едно основно правило - да прилагаме индивидуален подход към нашите клиенти.

РААБЕ България притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 с обхват провеждане на семинари и обучения.

НАШИЯТ ЕКИП

През годините компанията разчита на амбициозен, мотивиран и динамичен екип от професионалисти.
Работим в екип с висококвалифицирани лектори, с богат практически опит и отлична подготовка. Екип, състоящ се от над 300 експерти, доказали своите знания, умения и компетенции в различни направления.
Екипната работа и професионализъм ни дават самочувствието, че можем да се справим с всяко предизвикателство, отправено ни от нашите клиенти.

НАЩИЯТ ОПИТ

Предлагаме на своите клиенти над 40 броя информационни продукти и над 250 теми за обучение.
Имаме проведени повече от 2 500 обучения на педагогически екипи в цялата страна.
В обученията ни са участвали над 35 000 учители и директори на учебни заведения в цялата страна.
Повече от 4 500 служители в публичния сектор, счетоводители и финансови мениджъри са повишили квалификацията си с РААБЕ.
Повече от 18 години РААБЕ България е една от най-динамично развиващите се компании. Обученията и изданията на РААБЕ България са предпочитани, защото те отговарят на конкретните потребности на клиентите.

НАШАТА ЦЕЛ/МИСИЯ

Стремим се да бъдем винаги актуални, предоставяйки висококачествени услуги на клиентите си, с което искаме да ги подкрепим в тяхното развитие и да бъдем надежден и сигурен партньор в непрекъснатия процес на учене и усъвършенстване.
Опита, който имаме и високите цели, които си поставяме, са гаранция за качеството на нашите обучения и информационни материали.
Следвайки традициите и възприемайки стандартите на групата Клет, екипът на РААБЕ България работи за постигане на една обща цел и мисия – качество и развитие в образованието.