Добре дошъл Гост!Вход

Политика за защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за проявения интерес към нашия сайт. Вашето лично пространство и защитата на личните Ви данни са много важни за нас. Затова с настоящата Политика за защита на личните данни имаме за цел да Ви запознаем подробно как и защо обработваме личните Ви данни.

Съхранение на данни за достъп в лог файловете на сървъра

Можете да посещавате нашите уебсайтове, без да давате лична информация. Ние съхраняваме данни за достъп само в така наречените сървърни лог файлове, като например името на искания файл, датата и часа на изтеглянето, количеството прехвърлени данни и искащия доставчик. Тези данни се необходими единствено, за да се гарантира безпроблемна работа на сайта и да се подобри неговата функционалност, без да съдържат никакви лични данни за Вас. 

Събиране и обработване на данни, необходими за изпълнение на договор

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно, попълвайки формуляр за поръчка за продукти и/или услуги на РААБЕ България ЕООД (напр. през формите за поръчки в сайта или по имейл), както и ако желаете да си създадете потребителски акаунт в нашия сайт. Използваме предоставените данни, за да:

 • обработваме Вашите запитвания;
 • осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;
 • осъществяваме кореспонденция с Вас по повод поръчките Ви;
 • извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

Данните, които събираме и обработваме за тези цели, включват:

 • Данни за физическа идентичност: имена, ЕГН, адрес, телефон и адрес на електронна поща.
 • Трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата.
 • Търговско поведение: закупени стоки и използвани услуги.

В случай, че участвате в наше обучение, семинар, конференция или друго събитие с обучителен характер, за да удостоверим Вашето присъствие и да издадем удостоверение за участие, ние събираме и обработваме следните предоставени доброволно от Вас данни:

 • Физическа идентичност: имена, дата на раждане, място на раждане, подпис, адрес, телефон и адрес на електронна поща за връзка.
 • Социална идентичност: образование, специалност, образователно-квалификационна степен, обучаваща институция, диплома серия № и дата на издаване. Данните се събират само за лица с педагогическа професия.
 • Трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата.

Съобразно изискванията на данъчното и счетоводното законодателство и за целите на нашата търговска и обучителна дейност, срокът, в който съхраняваме и обработваме Вашите данни е 20 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги  използваме и след изтичане на този срок.

Предоставяне на данни на трети лица във връзка с изпълнение на договор

Във връзка с изпълнение на направена от Вас поръчка за продукт и/или услуга на РААБЕ България Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица – наши подизпълнители (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги; хотели, в които правим резервации за нощувки при провеждане на обучения и събития); партньори (напр. при съвместно осъществяване на обучителна дейност с университети и др. организации, в случаите, когато те издават удостоверения за премината квалификация); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорните ни отношения с Вас. 

Събиране и обработване на данни при абонирането Ви за нашите безплатни информационни бюлетини и за получаване на актуална информация, рекламни и търговски съобщения
Чрез попълване на специално предвидените форми за абонамент Вие може да предоставите доброволно Вашето изрично съгласие да получавате някой от нашите безплатни информационни бюлетини и/или рекламни и търговски съобщения за наши продукти, услуги и промоционални кампании. В този случай ние ще използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви ги изпращаме редовно на посочения от Вас имейл адрес. Личните данни, които събираме и обработваме за тази цел, включват:

 • Данни за физическа идентичност: имена и адрес на електронна поща, IP адрес, от който е направен абонаментът.
 • Трудова дейност: сфера на трудова дейност.

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 10 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги  използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от по-нататъшно получаване на информационни бюлетини, рекламни и търговски съобщения, като използвате специално предвидения за това линк в бюлетина или изпратите съобщение на следния имейл адрес: info@raabebg.com.

За целите на съхранението и обработването на тези данни, те се предоставят на трети лица – администратори на лични данни и по-конкретно – софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
 
Обработване на данни за целите на директния маркетинг

Ние използваме за целите на директния маркетинг данните, които сте ни предоставили, попълвайки формуляр за поръчка за продукти и услуги на РААБЕ България, само в случай, че сте дали доброволно Вашето изрично съгласие за това. В този случай Вие получавате винаги актуална информация за нашите продукти, услуги и промоционални кампании на посочения от Вас адрес и/или на електронната Ви поща и/или ще Ви бъде съобщавана по телефон на посочения от Вас телефонен номер. При дадено изрично съгласие може да получавате анкетни запитвания с цел подобряване на предлаганите от нас продукти и услуги. Личните данни, които обработваме за тази цел, включват:

 • Данни за физическа идентичност: имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща.
 • Трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата.
 • Търговско поведение: закупени стоки и използвани услуги.

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 10 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от използването на Вашите данни за целите на нашия директен маркетинг, като за целта изпратите съобщение на следния имейл адрес: info@raabebg.com.

За целите на директния ни маркетинг ние предоставяме Ваши данни на наши бизнес партньори (напр. рекламни агенции, кол-центрове, фирми за куриерски и пощенски услуги); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, с които РААБЕ България има сключен договор.

За целите на нашия директен маркетинг извършваме автоматизирано вземане на решения и профилиране.
 
Използване на „бисквитки“
 
За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да позволим използването на определени функции, използваме така наречените „бисквитки“ на различни страници. „Биcквиткитe“ ca фaйлoвe c инфopмaция, включвaщи тeкcтoвo cъдъpжaниe, кoитo ce cъxpaнявaт в кoмпютpитe Ви c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa c нашия caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт да разпознаем браузъра Ви при следващо посещение с цел адаптиране на нашия сайт cпpямo Вашите пpeдпoчитaния и оптимизиране на работата Ви с него. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтикa, кoятo ни пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa структурата и съдържанието на сайта . Чрез „бисквитките“ ние нямаме достъп до личнa инфopмaция за Вас.
 
Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите индивидуално да ги приемете или да изключите приемането им за конкретни случаи или като цяло. Неприемането на „бисквитки“ може да ограничи функционалността на нашия уебсайт.

Права на субектите на данните

Вие имате право по всяко време да:

 • поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;
 • поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
 • поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
 • оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг на продуктите и услугите на РААБЕ България ЕООД, както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;
 • поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг;

За целта е необходимо да изпратите писмено заявление до нас на имейл адрес: info@raabebg.com.

В РААБЕ България е назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да осъществите контакт, на следния имейл адрес: info@raabebg.com и телефонен номер: +359 2 974 17 93.

Общи условия за продажба