Добре дошъл Гост!Вход

ТН1. Иновативни методи в преподаването

Съдържащите се в това дистанционно обучение материали са по теми на РААБЕ България, одобрени от МОН за включване в Тематично направление 1. Иновативни методи на преподаване по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

Дистанционното обучение е предназначено да допълни и надгради получените знания, умения и компетентности по време на присъственото обучение.
Материалите са с фокус използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.

Обучението е подходящо за: 
Педагогически специалисти
Достъп до обучението: 
3 месеца
Цена: 
0,00 лв
Регистрирай ме

Отдел клиенти

Тел.:  02 974 17 81

Факс: 02 974 17 69 

Как да се включа в обучение?

 • Направете заявка за обучението, като попълните Вашите данни за. След това ще получите автоматичен e-mail за направената заявка. В него ще видите сума в размер на 0,00 лв. На този етап не е нужно да правите нищо повече.
 • След получаване на този автоматичен e-mail ще получите втори e-mail за активиран достъп до платформата и ще получите e-mail с линк за еднократен достъп.
 • Влезте с Вашия e-mail и парола и започнете обучението си.

Какво трябва да имате, за да учите онлайн?

 • Личен имейл адрес.
 • Интернет връзка на устройството, което ще използвате (компютър, таблет или смартфон).
 • Желание да повишите своите лични/ професионални познания и квалификация.

Как протича Вашето онлайн обучение?

 • Влизате в системата с Вашия e-mail и парола – когато и откъдето Ви е удобно.
 • Имате три месеца за достъп до теоретичния материал, видео лекциите, задачите за текущ контрол.

Включени теми и модули:

 1. Видове учене
 2. Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при учениците
 3. Вербална и невербална комуникация – основа за успешно сътрудничество
 4. Техники за успешно решаване на конфликтите
 5. Методи и подходи за решаване на конфликтите в училище
 6. Разпознаване и превенция на гнева и агресията. Форми и методи на противодействие.
 7. Помощ за самопомощ при работа с родителите

Защита на личните данни

Ние стриктно прилагаме мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни.

Бърз отговор и реакция
Ако имате въпрос към нашия екип, свързан с организацията или провеждането на обучението, ще получите отговор в рамките на 1 работен ден, а в повечето случаи до 1-2 часа!