Добре дошъл Гост!Вход

Формиращо оценяване по природни науки (5. - 7. клас)

Курсът „Формиращо оценяване по природни науки (5. – 7. клас)“ е c приложен характер и предлага практически начини за работа и овладяване на специфични техники за оценка. Курсът е насочен към учители по природни науки, преподаващи в прогимназиален етап, продължаващи своите професионални търсения и развитие. Курсът разкрива опита от прилагането на различни варианти на формиращо оценяване в чужбина, в контекста на оживен дебат за различни аспекти на подхода за оценка на образователните резултати. В момента в България няма курсове за обучение и свързаните учебни материали по тази тема. Този курс е предназначен да запълни тази празнина.
Цели на курса:
 · Да се ​​направи преглед на ролята и мястото на формиращото оценяване в образователния процес по природни науки.
 · Да се фокусира върху познаването на някои основни методи и образователни инструменти за оценяване, използвани в класната стая, подходящи за ученици от 5. – 7. клас.
· Да създаде условия за придобиване на опит в разработването на различни видове техники за оценяване.
· Да даде представа за възможностите и ограниченията на различните методи и техники за вътрешно оценяване.
 
Курсистът, който е изучавал дисциплината,
ще се запознае с:

· ролята и мястото на формиращо оценяване в образователния процес;
· най-често срещаните методи и техники за формиращо оценяване, използвани в класната стая в часовете от природонаучната област в основното училище;
· различни техники за оценяване;
· конструиране на нови инструменти за оценяване;
· тълкуване и прилагане на резултатите от оценяването за подобряване на съдържанието и формите на преподаване;
ще притежава умения за:
· търсене, подбор и подреждане на информация, свързана с формиращото оценяване, получена от различни източници на информация;
· критичен анализ на възможностите и ограниченията в използването на различни методи и техники за оценяване.
 
Начин на провеждане на курса
Курсът се провежда във формата на онлайн базирано обучение, като са използвани PowerPoint презентации, текстови файлове за всяка тема, задачи, упражнения и казуси, препоръчителен списък с допълнителни материали за ползване от курсистите, както и линкове към онлайн ресурси по темите.

Обучението включва следните модули: 

Модул 1. Новите образователни стратегии и системата за оценяване

В този модул Ви предстои да се запознаете със същността и мястото на формиращото оценяване при преподаването на природни науки от 5. до 7. клас. В българската специализирана литература то липсва като понятие или се отъждествява с текущото оценяване, което осъществявате почти ежедневно, тъй като е Ваше професионално задължение. В края на този курс Вие ще знаете много повече за него, ще научите някои стратегии и техники, чрез които се осъществява формиращо оценяване (formarive assessment) и, надявам се, ще бъдете мотивирани да използвате някои от тях в работата си с Вашите ученици.

Модул 2. Формиращото оценяване по природни науки в основното училище

Темите в този модул представят синтезирано основни стратегии, предлагани от изследователи, автори и практици. Това е опит да Ви въведем в същността на формиращото оценяване като начин на мислене и действие. Инструментите и стратегиите на формиращото оценяване, които са описани по-нататък, са такива, които учителите могат да използват в класната стая, за да получат доказателства за мисленето и ученето на учениците във всички дисциплини, свързани с природните науки.

Модул 3. Рефлексия и саморефлексия. Портфолио – изработване и защита

Обучението не бива да се смята за завършено, ако не е проведен анализ и оценка на учебните действия от гледна точка на постигане на образователните цели, т.е. ако не е предизвикана рефлексия у учениците. Същността на рефлексията се състои в това да се „обърнеш назад“ и да осмислиш, сравниш, оцениш изходното и крайното състояние. В този модул ще Ви запознаем с някои организационни форми за предизвикване у учениците на рефлексивно поведение, както и с рефлексивни техники в различни моменти от преподаването.

Модул 4. Формиращо оценяване чрез работа по проекти. Оценяване на изпълнението

В отговор на твърдението на Роджър Левин: „Твърде често ние даваме на децата отговори, които да помнят, вместо проблеми за решаване“, в последния модул ще Ви предложим да осмислите възможностите на работата по проекти за ангажиране на учащите се и за постигане на по-дълбоко разбиране на учебното съдържание. Чрез проектите учениците са в състояние да проучат понятията като изследователи и да създадат нови продукти, чрез които те демонстрират разбиране. Предлагаме Ви и някои индикатори и критерии за оценяване на изпълнението (performance assessment).

Финален тест

Обучението приключва с финален тест за оценка на придобитите знания, който е на разположение на обучаемите. Въпросите, съответстващи на темите в програмата, са общо 15. Времето за решаване е 45 минути.
След приключване на обучението и успешно решен финален тест на всеки обучаем се издава сертификат за преминато обучение.

Галя Шуманова

Галя Шуманова

ЦКОКУО към Министерство на образованието и науката

Обучението е подходящо за: 
Учители по природни науки
Достъп до обучението: 
3 седмици
Цена: 
48,00 лв
Регистрирай ме

Отдел клиенти

Тел.:  02 974 17 81

Факс: 02 974 17 69 

Как да се запиша за обучение?

  • Направете заявка за обучението, като попълните Вашите данни за регистрация и плащане (и фактура, ако желаете). След това ще получите e-mail за направената заявка.
  • Направете плащане за избраното обучение. Ще бъде активиран достъпа Ви до платформата и ще получите e-mail с линк за еднократен достъп. На първото влизане трябва да зададете Ваша парола за достъп до системата.
  • Влезте с Вашият e-mail и парола и започнете обучението си.

Какво трябва да имате, за да учите онлайн?

  • Личен имейл адрес.
  • Интернет връзка на устройството, което ще използвате (компютър, таблет или смартфон).
  • Желание да повишите своите лични/ професионални познания и квалификация.

Как протича Вашето онлайн обучение?

  • Влизате в системата с Вашия e-mail и парола – когато и откъдето Ви е удобно.
  • Имате 3 (три) седмици за достъп до теоретичния материал, видео лекциите, задачите за текущ контрол.
  • Попълвате финалния тест.
  • Получавате Вашия сертификат за преминато обучение.

Като част от екипа на РААБЕ България ние сме абсолютно сигурни в качеството на нашите онлайн обучения и в техните предимства. Именно затова предоставяме на Вас – нашите клиенти, 100% гаранция за удовлетвореност!

Защита на личните данни
Ние стриктно прилагаме мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни.

Бърз отговор и реакция
Ако имате въпрос към нашия екип, свързан с организацията или провеждането на обучението, ще получите отговор в рамките на 1 работен ден, а в повечето случаи до 1-2 часа!