Добре дошъл Гост!Вход

Дигитални средства, ресурси и технологии в образователния процес

ОБУЧЕНИЕТО СТАРТИРА НА 1.12.2019 г.
Искате за преминете въвеждащо или продължаващо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Запознайте се с основните нормативни документи и задълженията и отговорностите, които имате като задължен субект по чл. 4 от ЗМИП.

Целите на новите разпоредби на ЗМИП са засилване на превенцията за изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата срещу корупцията, по-ефективно отчитане на рисковете, увеличаване на капацитета на компетентните национални институции за анализ и обмен на информация.

Съгласно ЗМИП всички лица, задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари, трябва да се запознаят с новите разпоредби и да предприемат действия по прилагането им.

Обучението поставя на фокус:

 • Нови моменти в нормативната рамка
 • Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари
 • Комплексна проверка на клиент
 • Оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиента
 • Критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти
 • Събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер
 • Изискване на сведения за произхода на паричните средства или ценности – предмет на операциите или сделките, както и за източника на имущественото състояние
 • Предоставяне на събраната информация по т. 1 - 4 на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" при условията и по реда на чл. 72.

И още:

 • Нормативните текстове на Закон за мерките срещу изпиране на пари, Закон за мерките срещу финансиране на тероризма, Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари в удобен за четене и изтегляне формат
 • Готови примерни документи за директно прилагане
Обучението включва следните модули: 

Общи положения. Задължения и отговорности по ЗМИП, ЗМФТ и ППЗМИП

В тази част от обучението ще се запознаете с европейското законодателство и основните нормативни документи, регламентиращи на национално ниво превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Разглеждат се задълженията и отговорностите на задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП.

Вътрешна система за оценка на рисковете от изпиране на пари и определяне на индивидуален рисков профил на клиентите

Основен акцент модулът поставя върху принципите при изготвяне на вътрешната оценка на риска. Разглеждат се отделните рискови категории, идентифицирането и оценкат на рисковете, които биха произтекли от установяването на делово взаимоотношение или от извършването на случайна сделка или операция.

Обучението е подходящо за: 
Лица, организиращи възлагането на обществени поръчкиЛица, работещи в публичния сектор и попадащи в обхвата на чл. 4 от ЗМИПЮридически лица с нестопанска цел
Достъп до обучението: 
3 месеца
Цена: 
48,00 лв
Регистрирай ме

Отдел клиенти

Тел.:  02 974 17 81

Факс: 02 974 17 69 

Как да се запиша за обучение?

 • Направете заявка за обучението, като попълните Вашите данни за регистрация и плащане (и фактура ако желаете). След това ще получите e-mail за направената заявка.
 • Направете плащане за избраното обучение. Ще бъде активиран достъпа Ви до платформата и ще получите e-mail с линк за еднократен достъп. На първото влизане трябва да зададете Ваша парола за достъп до системата.
 • Влезте с Вашият e-mail и парола и започнете обучението си.

Какво трябва да имате, за да учите онлайн?

 • Личен имейл адрес.
 • Интернет връзка на устройството, което ще използвате (компютър, таблет или смартфон).
 • Желание да повишите своята лични/ професионални познания и квалификация.

Как протича Вашето онлайн обучение?

 • Влизате в системата с Вашия e-mail и парола – когато и откъдето Ви е удобно.
 • Имате три месеца за достъп до теоретичния материал, видео лекциите, задачите за текущ контрол.
 • Задавате Вашите въпроси във форума на обучението.
 • Попълвате финалния тест.
 • Изтегляте Вашия сертификат за преминато обучение.

Като част от екипа на РААБЕ България ние сме абсолютно сигурни в качеството на нашите онлайн обучения и в техните предимства. Именно затова предоставяме на Вас – нашите клиенти, 100% гаранция за удовлетвореност!

Защита на личните данни
Ние стриктно прилагаме мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни.

Бърз отговор и реакция
Ако имате въпрос към нашия екип, свързан с организацията или провеждането на обучението, ще получите отговор в рамките на 1 работен ден, а в повечето случаи до 1-2 часа!