Добре дошъл Гост!Вход

Съдържащите се в това дистанционно обучение материали са по теми на РААБЕ България, одобрени от МОН за включване в Тематично направление 1. Иновативни методи на преподаване по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

ТН1. Иновативни методи в преподаването

Съдържащите се в това дистанционно обучение материали са по теми на РААБЕ България, одобрени от МОН за включване в Тематично направление 2. Позитивна училищна среда по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

ТН2. Позитивна училищна среда

Съдържащите се в това дистанционно обучение материали са по теми на РААБЕ България, одобрени от МОН за включване в Тематично направление 3. Съвременни методи за управление по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

ТН3. Съвременни методи за управление
Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище

Предстои Ви да се явите на конкурс или искате да познавате и/или да повишите знанията си за действащите нормативни документи в системата на средното образование. Обучението има за цел да подготви кандидатите за успешно представяне на писмен изпит – тест и интервю.

Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище
Формиращо оценяване по природни науки (5. - 7. клас)

Курсът „Формиращо оценяване по природни науки (5. – 7. клас)“ е c приложен характер и предлага практически начини за работа и овладяване на специфични техники за оценка. Курсът е насочен към учители по природни науки, преподаващи в прогимназиален етап, продължаващи своите професионални търсения и развитие.

Формиращо оценяване по природни науки (5. - 7. клас)
Формиращо оценяване по български език (5. – 7. клас)
Очаквайте скоро
Формиращо оценяване по български език (5. – 7. клас)