Добре дошъл Гост!Вход
Галя Шуманова

Галя Шуманова

ЦКОКУО към Министерство на образованието и науката

Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност химия – производствен профил и методика на преподаването по химия, с близо 15-годишен стаж като учител по химия и I ПКС; от 9 години работи като главен експерт в ЦКОКУО, където се занимава с разработване и апробиране на модели и механизми за вътрешно и външно оценяване в училищното образование; организира разработването и апробирането на изпитни материали за различни видове изпити; създава, поддържа и актуализира база данни с изпитни материали; участва в организацията и провеждането на различните видове контролни дейности, свързани с качеството на училищното образование. Провежда обучителни и работни семинари с учители по природни науки на теми, свързани с оценяването и повишаване качеството на училищното образование. Има участия със съобщения в няколко Национални конференции на учителите по химия, както и публикации в специализираните издания на МОН.