Добре дошъл Гост!Вход
Направете ученето лесно!
Интересни и ориентирани към практиката дистанционни обучения
slide_bg.png
slide_bg.png
Актуални теми
Полезно и достъпно съдържание
slide_bg.png
РААБЕ Online
Ние обучаваме учители и директори на училища и детски градини от цялата страна

Добре дошли в РААБЕ Online - платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България.

Платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България е разработена, следвайки най-добрите традиции и опит в провеждането на обучение на заети лица и е естествено продължение на усилията ни в посока подпомагане, развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност на учители и директори на образователни институции.

РААБЕ Online Ви дава възможност да повишите уменията си като:

 • Получавате допълнителна информация по теми, съобразени с Вашите индивидуални професионални и личностни потребности!
 • Сами определяте времето, в което учите и за което преминавате едно обучение!
 • Имате достъп до материали и ресурси, които ще подпомогнат ежедневната Ви дейност!
 • Обменяте опит с колеги от цялата страна!
 • Имате възможност да получите отговор на специфични и важни за Вас въпроси!
 • Получавате удостоверение за преминато обучение!


Кой може да участва в дистанционните обучения на РААБЕ и защо?

Учители

от всички образователни етапи и степени, които желаят да се развиват професионално, да усвоят и прилагат нови методи и подходи за обучение и да подобрят практиката си в класната стая.

Директори и заместник-директори

на училища и детски градини, които желаят да планират и организират ефективно дейността на образователната институция и да прилагат успешни мениджърски техники и практики.

Педагогически съветници и училищни психолози

които желаят да владеят умения за справяне в различни ситуации и да работят активно и в сътрудничество с ученици, учители, родители и други заинтересовани страни.

Защо дистанционно обучение?

 

Дистанционното обучение е съвременната алтернатива на традиционното присъствено обучение. То е изключително гъвкаво и е предназначено за всички, които искат да се включат в обучителен курс, като сами определят времето за своето обучение, както и мястото, от където ще се обучават. В днешното забързано ежедневие това е най-предпочитаната форма на обучение, защото:

 • Спестява време и средства
 • Дава възможност за обучение, съобразено с индивидуалните потребности
 • Обучаемите сами определят темпото си и продължителността на учене
 • Достъпно е от всяко място и по всяко време
 • Изисква единствено интернет връзка и настолен компютър


Обучения

Съдържащите се в това дистанционно обучение материали са по теми на РААБЕ България, одобрени от МОН за включване в Тематично направление 1. Иновативни методи на преподаване по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

ТН1. Иновативни методи в преподаването

Съдържащите се в това дистанционно обучение материали са по теми на РААБЕ България, одобрени от МОН за включване в Тематично направление 2. Позитивна училищна среда по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

ТН2. Позитивна училищна среда

Съдържащите се в това дистанционно обучение материали са по теми на РААБЕ България, одобрени от МОН за включване в Тематично направление 3. Съвременни методи за управление по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

ТН3. Съвременни методи за управление
Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище

Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище

Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище
Дигитални средства, ресурси и технологии в образователния процес

Искате ефективно да управляване виртуална класна стая, да мотивирате учениците с иновативни и атрактивни уроци и спокойно да преподавате в онлайн среда?
Подготвили сме Ви над 5 часа актуални видео уроци, ресурси със свободен достъп и подходящи тренингови задачи.

Дигитални средства, ресурси и технологии в образователния процес
Формиращо оценяване по природни науки (5. - 7. клас)

Курсът „Формиращо оценяване по природни науки (5. – 7. клас)“ е c приложен характер и предлага практически начини за работа и овладяване на специфични техники за оценка. Курсът е насочен към учители по природни науки, преподаващи в прогимназиален етап, продължаващи своите професионални търсения и развитие.

Формиращо оценяване по природни науки (5. - 7. клас)

Какво Ви предлагаме?

Обучения по актуални теми

Всяко обучение покрива 8 академични часа и включва до 4-ри модула – време, равняващо се на еднодневно присъствено обучение.

Интересно поднесен материал

Обученията имат за цел да Ви направят активен участник в процеса на учене в онлайн среда.
Затова освен теоретична част, всяко обучение включва и практическа част, съдържаща интерактивни тестови задачи и задачи за самостоятелна работа.

Видео уроци

За да избягаме от скуката на сухата теория, подготвихме интересни видео уроци, които улесняват възприемането на информацията
и ще Ви бъдат безценен помощник при прилагането на наученото в практиката.

Форум

Всички участници в едно обучение имат възможност да задават въпроси и да дискутират заедно с лектора темите, включени в отделните модули. Това Ви осигурява непрекъсната връзка с лектора и с други участници в обучението.

Достъпност навсякъде и по всяко време

Обученията са достъпни по всяко време на денонощието - Вие преценявате кога може да отделите време. На компютър, лаптоп, таблет или смартфон - без значение от ползваната операционна система. Необходима Ви е само интернет връзка.

Обучители

Обученията са разработени от обучители на РААБЕ България – университетски преподаватели, автори на учебници и учебни помагала, експерти и практици. Всички те са пряко ангажирани в сферата на средното образование и имат богат практически опит в провеждането на обучения на педагогически специалисти.

Индивидуални консултации

За периода на обучение имате възможност да задавате индивидуални и специфични за Вас въпроси, свързани с темата и да получавате експертни и професионални отговори, съвети и насоки от нашите лектори.

Удостоверение за преминато обучение

В края на обучението получавате удостоверение, с което удостоверяваме преминатото от Вас обучение.

Обучавайте се онлайн!

РААБЕ Online Ви осигурява възможност да повишите своята квалификация като се обучавате дистанционно.
Всеяко обучение Ви дава достъп до богат набор от материали, презентации, видео уроци, примери, задачи, казуси и въпроси, поднесени по интересен и полезен за практиката начин.
Обученията са структурирани по начин, който Ви позволява многократно изчитане, гледане и връщане към определена тема или въпрос.
За периода на обучение Вие може да задавате своите въпроси на нашите лектори и да обсъждате с други участници различни въпроси в дискусионния форум.
Приключването на обучението става чрез решаване на тест или изпълнение на индивидуална задача, в резултат на което получавате сертификат.

За контакти

Как да се свържете с нас

Имате въпроси във връзка с Вашето обучение? Искате да ни изпратите Вашето мнение или да споделите своите впечатления? Срещате някакви трудности или имате технически проблем. Не се колебайте да се свържете с нас!

Нашият екип е на разположение, за да отговори на всички въпроси във връзка с Вашето дистанционно обучение. За да се свържете с нас, моля използвайте електронната форма или ни се обадете на посочения за връзка телефонен номер.

 • РААБЕ България ООД
 • бул. Тодор Каблешков №24
 • гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев,
 • Тел.: 02 974 17 96
 • Факс: 02 974 17 69
 • Е-мейл: academy@raabebg.com