Добре дошъл Гост!Вход
Направете ученето лесно!
Интересни и ориентирани към практиката обучения в онлайн среда
slide_bg.png
slide_bg.png
Актуални теми
Полезно и достъпно съдържание
slide_bg.png
РААБЕ Е-Академия
Ние обучаваме учители и директори на училища и детски градини от цялата страна

Добре дошли в Е-Академия - платформата за онлайн обучения на РААБЕ България.

Платформата за онлайн обучения на РААБЕ България е разработена, следвайки най-добрите традиции и опит в провеждането на обучение на заети лица и е естествено продължение на усилията ни в посока подпомагане, развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност на учители и директори на образователни институции.

РААБЕ Е-Академия Ви дава възможност да повишите уменията си като:

 • Сами избирате тема за обучение, съобразена с Вашите индивидуални професионални и личностни потребности!
 • Сами определяте времето, в което учите и за което преминавате едно обучение!
 • Имате достъп до материали и ресурси, които ще подпомогнат ежедневната Ви дейност!
 • Обменяте опит с колеги от цялата страна!
 • Имате възможност да получите отговор на специфични и важни за Вас въпроси!
 • Получавате сертификат за преминато обучение!

Кой може да участва в онлайн обученията на РААБЕ Е-Академия и защо?

Учители

от всички образователни степени и културно-образователни области, които желаят да се развиват професионално, да усвоят и прилагат нови методи и подходи за обучение и да подобрят практиката си в класната стая.

Директори и помощник-директори

на училища и детски градини, които желаят да планират и организират ефективно дейността на учебното заведение и да прилагат успешни мениджърски техники и практики.

Педагогически съветници и училищни психолози

които желаят да владеят умения за справяне в различни ситуации и да работят активно и в сътрудничество с ученици, учители, родители и други заинтересовани страни.

Защо онлайн обучение?

 

Обучението в онлайн среда е съвременната алтернатива на традиционното присъствено обучение. То е изключително гъвкаво и е предназначено за всички, които искат да се включат в обучителен курс, като сами определят времето за своето обучение, както и мястото, от където ще се обучават. В днешното забързано ежедневие това е най-предпочитаната форма на обучение, защото:

 • Спестява време и средства
 • Дава възможност за обучение, съобразено с индивидуалните потребности
 • Обучаемите сами определят темпото си и продължителността на учене
 • Достъпно е от всяко място и по всяко време
 • Изисква единствено интернет връзка и настолен компютър

Обучения

Подготовка за конкурс за длъжността „Директор на общинско/държавно училище и/или обслужващо звено“

Предстои Ви да се явите на конкурс или искате да познавате и/или да повишите знанията си за действащите нормативни документи в системата на средното образование. Обучението има за цел да подготви кандидатите за успешно представяне на писмен изпит – тест и интервю.

Подготовка за конкурс за длъжността „Директор на общинско/държавно училище и/или обслужващо звено“
Формиращо оценяване по природни науки (5. - 7. клас)
Курсът „Формиращо оценяване по природни науки (5. – 7. клас)“ е c приложен характер и предлага практически начини за работа и овладяване на специфични техники за оценка. Курсът е насочен към учители по природни науки, преподаващи в прогимназиален етап, продължаващи своите професионални търсения и развитие.
Формиращо оценяване по природни науки (5. - 7. клас)
Мениджмънт на класа. Ефективно планиране и провеждане на учебния час
Очаквайте скоро
Мениджмънт на класа
Формиращо оценяване по български език (5. – 7. клас)
Очаквайте скоро
Формиращо оценяване по български език (5. – 7. клас)

Какво Ви предлагаме?

Интересни обучителни курсове

Всеки обучителен курс покрива еднодневно 8-часово присъствено обучение и включва до 4-ри модула, обучението в които ще Ви отнеме
8 учебни часа – време равняващо се на еднодневно присъствено обучение.

Интересно поднесен материал

Обучителните ни курсове имат за цел да Ви направят активен участник в процеса на обучение в онлайн среда.
Затова освен теоретична част, всеки обучителен курс има и практическа част, съдържаща интерактивни тестови задачи и задачи за самостоятелна работа.

Видео уроци

За да избягаме от скуката на сухата теория, подготвихме интересни видео уроци, които улесняват възприемането на информацията
и ще Ви бъдат безценен помощник при прилагането на наученото в практиката.

Форум

Всички участници в един обучителен курс имат възможност да задават въпроси и да дискутират заедно с лектора темите, включени в отделните модули на всяко обучение. Това Ви осигурява непрекъсната връзка с лектора и с други участници в обучението.

Достъпност навсякъде и по всяко време

Всички курсове са достъпни по всяко време на денонощието - Вие преценявате кога може да отделите време. На компютър, лаптоп, таблет или смартфон - без значение от ползваната операционна система. Необходима Ви е само интернет връзка.

Обучители

Всички обучителни курсове са разработени от лектори на РААБЕ България – университетски преподаватели, автори на учебници и учебни помагала, експерти и практици. Всички те са пряко ангажирани в сферата на средното образование и имат богат практически опит в провеждането на обучение на педагогически специалисти.

Индивидуални консултации

За периода на обучение имате възможност да задавате индивидуални и специфични за Вас въпроси, свързани с темата на обучението и да получавате експертни и професионални отговори, съвети и насоки от нашите лектори.

Сертификат за преминато обучение

Успешното приключване на обучителен курс Ви гарантира получаване на сертификат, с който удостоверяваме преминатото от Вас обучение.

Обучавайте се онлайн!

РААБЕ Е-Академия Ви осигурява възможност да повишите своята квалификация като преминете различни обучения в онлайн среда.
Всеки един обучителен курс Ви дава достъп до богат набор от материали, презентации, видео уроци, примери, задачи, казуси и въпроси, поднесени по интересен и полезен за практиката начин.
Обученията са структурирани по начин, който Ви позволява многократно изчитане, гледане и връщане към определена тема или въпрос.
За периода на обучение Вие може да задавате своите въпроси на нашите лектори и да обсъждате с други участници различни въпроси в дискусионния форум.
Приключването на обучението става чрез решаване на тест или изпълнение на индивидуална задача, в резултат на което получавате сертификат.

За контакти

Как да се свържете с нас

Имате въпроси във връзка с Вашето обучение? Искате да ни изпратите Вашето мнение или да споделите своите впечатления? Срещате някакви трудности или имате технически проблем. Не се колебайте да се свържете с нас!

Нашият екип е на разположение, за да отговори на всички въпроси във връзка с Вашето онлайн обучение. За да се свържете с нас, моля използвайте електронната форма или ни се обадете на посочения за връзка телефонен номер.

 • РААБЕ България ООД
 • бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет.2
 • ж.к. Дружба-2, 1040 София
 • Тел.: 02 974 17 96
 • Факс: 02 974 17 69
 • Е-мейл: academy@raabebg.com